NEKAJ MALEGA O NAŠI ZGODOVINI

Zgodbo vinogradništva je družina Širca začela pisati že pred več kot 100 leti. Takrat so veljali za napredne vinogradnike, saj so cepili trto refošk (iz katere se prideluje teran), ter s cepljenkami oskrbovali celoten Kras. Njihove uspehe na področju pridelovanja vina dokazuje tudi priznanje Viktorju Širci, podeljeno leta 1911 na Dunaju.

Priznanje Viktorju Širci

IN NAŠI SEDANJOSTI

Leta 1992 sta svoje moči združila svaka Edvin Širca in Stane Kodrič, ter ustvarila blagovno znamko ŠIRCA-KODRIČ, ki s svojimi vini navdušuje mnoge. Z vinogradništvom se ukvarja cela družina, še posebej pomembno vlogo pa igrata Martina in Mateja Kodrič, ki pod budnim očesom očeta in strica prevzemata vodenje domačije. Srčno delo in predanost vseh članov se odraža v kvalitetnih vinih in ostalih kraških dobrotah. Dokaz uspešnega delovanja so zagotovo številne zlate in srebrne medalje, dobljene na različnih ocenjevanjih.

Edvin Širca, Mateja Kodrič, Martina Kodrič in Stane Kodrič.