~Družina Širca-Kodrič

KRAS

Za lažje razumevanje kraških vin, je potrebno poznati specifičnosti okoliša Kras, ki s svojimi 580 hektarji vinogradov predstavlja najmanjši okoliš znotraj Primorske vinorodne regije. Vinogradi ležijo na nadmorski višini od 200 do 400 metrov. Posebnost Krasa je rdeče-rjava zemlja Terra Rossa ali po domače Jerina, ki nastane z dolgoletnim preperevanjem apnenca. Svojevrsten pečat pa okolišu daje tudi burja, ki vpliva na vinograde in pridelek v vseh letni časih. Vinarji na Krasu so v veliki večini usmerjeni v pridelovanje terana, saj je kar 75% vseh vinogradov zasajenih z vinsko trto refošk.

VINOGRADI

Trenutno obdelujemo 6 ha vinogradov, ki se nahajajo med vasema Dutovlje in Tomaj, ter obdajajo vas Godnje. Odprte zračne lege, veliko sonca, zadostna količina padavin in kraška zemlja Terra Rossa omogočajo vinski trti, da na tem območju zelo dobro uspeva. Trgatev vseh vinogradov izvajamo ročno, saj želimo ohraniti kakovost grozdja.

Ena izmed značilnosti Kraškega okoliša je, da je obdelovalna zemlja tukaj zelo redka in raztresena. Prav zato se tudi naši vinogradi razprostirajo preko 18 manjših parcel. Razpršena obdelovalna površina nam vsekakor otežuje delo, zato so kraška vina še toliko bolj cenjena.

LEGE VINOGRADOV

LEGE VINOGRADOV
VELIKA NJIVA BNDELICA GODENŠČEK LEDINCA VRT BREG DOL OSREDEK ČUKOVEC AUBCA DOLNJA NJIVA SREDNJA NJIVA ZGORNJA NJIVA PRI PILU GOLOBNICE LESIČNA ZGORNJE BRCE BRCE

VELIKA NJIVA

Površina: 0,16 ha

Zasajen s trsi: 100% Refošk

Leto sajenja: 1998

Gojitvena oblika: Kraški latnik

BNDELICA

Površina: 0,38 ha

Zasajen s trsi: 100% Refošk

Leto sajenja: 2004

Gojitvena oblika: Enojni guyot

GODENŠČEK

Površina: 0,18 ha

Zasajen s trsi: 100% Refošk

Leto sajenja: 1999

Gojitvena oblika: Dvojni guyot

LEDINCA

Površina: 0,29 ha

Zasajen s trsi: 70% Refošk, 30% Cabernet Sauvignon

Leto sajenja: 1997/1998

Gojitvena oblika: Enojni guyot

VRT

Površina: 0,05 ha

Zasajen s trsi: 75% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot

Leto sajenja: 1999

Gojitvena oblika: Enojni guyot

BREG

Površina: 0,35 ha

Zasajen s trsi: 88% Refošk, 6% Merlot, 6% Malvazija

Leto sajenja: 1989

Gojitvena oblika: Kraški latnik

DOL

Površina: 0,12 ha

Zasajen s trsi: 72% Refošk, 28% Cabernet Sauvignon

Leto sajenja: 1999

Gojitvena oblika: Enojni guyot

OSREDEK

Površina: 0,05 ha

Zasajen s trsi: 100% Refošk

Leto sajenja: 1955

Gojitvena oblika: Kraški latnik

ČUKOVEC

Površina: 0,17 ha

Zasajen s trsi: 52% Refošk, 48% Merlot

Leto sajenja: 2009

Gojitvena oblika: Enojni guyot

AUBCA

Površina: 0,20 ha

Zasajen s trsi: 100% Refošk

Leto sajenja: 1977

Gojitvena oblika: Kraški latnik

DOLNJA NJIVA

Površina: 0,05 ha

Zasajen s trsi: 70% Refošk, 30% Merlot

Leto sajenja: 1967

Gojitvena oblika: Kraški latnik

SREDNJA NJIVA

Površina: 0,20 ha

Zasajen s trsi: 65% Refošk, 35% Malvazija

Leto sajenja: 1980

Gojitvena oblika: Kraški latnik

ZGORNJA NJIVA

Površina: 0,10 ha

Zasajen s trsi: 100% Refošk

Leto sajenja: 2014

Gojitvena oblika: Enojni guyot

PRI PILU

Površina: 0,14 ha

Zasajen s trsi: 100% Refošk

Leto sajenja: 2001

Gojitvena oblika: Dvojni guyot

GOLOBNICE

Površina: 0,86 ha

Zasajen s trsi: 100% Refošk

Leto sajenja: 2003/2009

Gojitvena oblika: Enojni guyot

LESIČNA

Površina: 0,32 ha

Zasajen s trsi: 100% Vitovska grganja

Leto sajenja: 2010/2014

Gojitvena oblika: Enojni guyot

ZGORNJE BRCE

Površina: 0,38 ha

Zasajen s trsi: 100% Refošk

Leto sajenja: 2018

Gojitvena oblika: Navadni latnik

BRCE

Površina: 0,28 ha

Zasajen s trsi: 42% Sauvignon, 42% Malvazija, 16% Laški Rizling

Leto sajenja: 1979/1982

Gojitvena oblika: Kraški latnik

KLET

Leta 1992 smo zgradili novo klet s kapaciteto 40.000 litrov, katera je razdeljena na dva večja dela. V prvem delu kleti so veliki leseni hrastovi sodi, v katerih zori Teran, ter barrique sodi namenjeni staranju Merlota in Cabernet Sauvignona. Drugi del kleti pa je namenjen zorenju mladih belih vin v cisternah iz nerjavečega jekla.

V sklopu kleti imamo tudi degustacijsko sobo, kjer sprejmemo do 45 ljudi. Po predhodnem naročilu se lahko dogovorite za degustacijo in ogled kleti. Poleg degustacije prvovrstnih vin boste okusili tudi kraške suhomesnate izdelke in sveže pečen domači kruh. Naročila za degustacije sprejemamo na sirca.kodric@gmail.com in na številko +386 31 372 047.

NAŠA VINA

V veliki meri smo usmerjeni v pridelavo rdečih vin, ki predstavljajo kar 80% pridelanega vina. Od tega pridelamo največ Terana, nekaj je tudi Cabernet Sauvignona in našega zvrstnega vina Jerine. Ostalih 20% predstavljajo bela vina – Malvazija, Vitovska Grganja in Sauvignon. Nudimo tudi aromatizirano vino – Teranov liker, ki se odlično poda k sladkim jedem.

Zanima me več o vaših vinih!